Geïnformeerde toestemming voor het elektronisch delen van gezondheidsgegevens (Informed consent)

Via de geïnformeerde toestemming stemt u in met het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens tussen uw zorgverleners. U kan uw toestemming gemakkelijk laten registreren op het secretariaat. Breng hiervoor uw elektronische identiteitskaart mee (geldige kids ID of ISI+ kaart bij de kinderen). Meer info op http://www.patientconsent.be

Welke gegevens kunnen worden gedeeld?

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • resultaten van bloedonderzoeken
  • röntgenfoto’s
  • vaccinatieschema's
  • informatie die bij uw ontslag uit het ziekenhuis aan uw behandelend arts werd meegedeeld
  • beknopt medisch dossier (sumehr)

In de toekomst zullen ook medicatieschema's kunnen gedeeld worden.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De zorgverleners met wie u een zorg- of therapeutische relatie heeft, of met andere woorden degenen die u in het strikte kader van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg behandelen. Dit betekent dat de arbeidsgeneesheer, de geneesheer van uw ziekenfonds en van uw verzekeringsmaatschappij geen toegang tot uw gegevens hebben.

Een concreet voorbeeld

Tijdens uw vakantie eender waar in België wordt u in de dienst spoedgevallen opgenomen. Dankzij uw toestemming beschikken de zorgverleners die u behandelen over meer informatie om u de zorg te verlenen die rekening houdt met uw algemene gezondheidstoestand.


Hoe kan ik als patiënt bepaalde medische gegevens thuis opvolgen bijv. vaccinaties?

- Vaccinatieschema's: Dankzij Vitalink kunnen u en uw zorgverleners op elk moment nakijken welke vaccins u allemaal al gekregen hebt, op voorwaarde dat deze geregistreerd werden door de artsen op de website van de Vlaamse Overheid, Vaccinnet. Deze gegevens zijn voor u beschikbaar via COZO of Vitalink.

- Bevolkingsonderzoek naar kanker: Dankzij Vitalink kan u voor elk van deze onderzoeken nakijken wanneer u zich best nog eens laat onderzoeken en wat uw resultaten waren van vorige onderzoeken. Deze gegevens zijn voor u beschikbaar via Vitalink en de Patient Health Viewer. U dient hiervoor de Patient Health Viewer te installeren op uw pc.

Meer info op www.cozo.be en  www.vitalink.be