Globaal Medisch Dossier (GMD)

In het Globaal Medisch Dossier worden alle gegevens over je gezondheid bijgehouden bij je huisarts  zoals je medische voorgeschiedenis, geneesmiddelengebruik, gevolgde behandelingen, verslagen die ons worden doorgestuurd ...

Voordelen zijn een efficiëntere medische opvolging: het GMD geeft je huisarts een totaalbeeld van je gezondheid. Zo kan de arts onder meer beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of de behandelingen op elkaar zijn afgestemd.

Een tweede voordeel is de remgeldvermindering: 30 procent remgeldvermindering voor de consultatie en volledige terugbetaling van het supplement voor de avondconsultaties.  De verhoogde terugbetaling waarop u recht heeft  is geldig bij alle artsen in de praktijk. Het GMD is kosteloos voor de patiënt.

De huisarts ontvangt van de mutualiteit jaarlijks een vergoeding voor het beheer van het GMD.

Sinds januari 2016 melden we het GMD elektronisch aan de mutualiteiten. Vraag ernaar op de consultatie en breng uw elektronische identiteitskaart mee (geldige kidsID of ISI+ kaart bij de kinderen) .