Je eigen vaccinatieschema ophalen?

www.vitalink.be


Algemene gezondheidsinformatie, informatie bij klachten of ziekte

www.gezondheidenwetenschap.be

www.thuisarts.nl

www.domusmedica.be/praktijk/consultatie/patientenfolders.html

Psychisch welzijn

www.psy-ovl.be Aanbod psychologische hulp in de eerste lijn

www.geluksdriehoek.be

www.fitinjehoofd.be

www.onlinepsyhulp.be

www.geestelijkgezondvlaanderen.be

https://www.onlinehulp-apps.be/

Jeugdwelzijn - examenstress

Teleblok Chat met vrijwilligers

CLBchat Chat met CLB-medewerker

Clear Fear om aan de hand van korte oefeningen en uitleg over verschillende soorten angsten trachten jongeren te ondersteunen in het beheersen van hun angsten

MoodSpace voor studenten hoger onderwijs vol betrouwbare info, tips en zelfhulp om emotionele problemen het hoofd te bieden en (veer)krachtig te studeren

CrisisBuddy voor jongeren vanaf 12 jaar die te maken hebben met heftige emoties en moeite hebben dat gedrag om te zetten

Reisgeneeskunde: website van Instituut voor Tropische Geneeskunde

www.itg.be

Tekenbeten registreren, informatie over teken en de Ziekte van Lyme

www.tekennet.be

Seksualiteit: informatie over anticonceptie en soa's, relaties...

www.sensoa.be

Zwangerschap en kinderen: informatie bij kinderwens, zwangerschap, ziekte en gezondheid bij kinderen

www.gezondzwangerworden.be

www.kindengezin.be

Sporten: informatie van Vlaamse overheid over gezond sporten

www.gezondsporten.be

https://www.gezondleven.be/files/beweging/Krachtoefeningen-in-beeld-A4.pdf

Gezondheidsinformatie op kindermaat

www.bendebever.be  tandhygiëne

Verslaving

www.alcoholhulp.be

www.drughulp.be

www.cannabishulp.be

Inhalatiemedicatie: hoe correct gebruiken?

www.bvpv-sbip.be/publicaties/inhalatiefilmpjes

Levenseinde, vroegtijdige zorgplanning, wilsverklaringen

www.vroegtijdigezorgplanning.org

www.leif.be

www.palliatief.be


Overzicht van online hulpijnen in Vlaanderen

https://www.samvzw.be/nieuws/onlinehulplijnen-vlaanderen