Voorschriften & attesten & formulieren


Voorschriften

Voor medicatievoorschriften dient u langs te komen op consultatie. Wij voorzien voldoende voorschriften tot aan de volgende opvolgconsultatie (bij bloeddrukcontrole driemaandelijks of zesmaandelijks, pilvoorschrift jaarlijks…)

U kan geen voorschriften vragen via het secretariaat. In uitzonderlijke omstandigheden, toch telefonisch een voorschrift aanvragen? Neem dan contact op met uw vaste arts tijdens het belmoment.


Attesten en formulieren

Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig. Daarom kom je hiervoor best op raadpleging.  

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Respecteer dit en vraag enkel wat redelijk en écht is. Valse attesten (zoals luxe-verzuim) zullen nooit afgeleverd worden. Vraag de dokter nooit om een attest in te vullen dat niet met de waarheid strookt. Zowel de aanvrager als de schrijver van een vals attest zijn immers juridisch strafbaar. 

Bij ziekte en nood aan een doktersbriefje dient u steeds zo snel mogelijk langs te komen of telefonisch contact te nemen, zodat de dokter de ziekte nog kan vaststellen. Er worden geen afwezigheidsbriefjes met terugwerkende kracht gemaakt.