NIEUWE PATIENTEN


Het patiëntenbestand kende de voorbije jaren een zeer sterke groei. Om kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden, wachttijden niet te laten oplopen en work life balance van onszelf als huisarts te bewaken*, zijn we momenteel genoodzaakt om de instroom van nieuwe patiënten te grondig te beperken. 

Indien een inwonend gezinslid een globaal medisch dossier heeft in onze praktijk, én je een nieuwe huisarts nodig hebt, dan kan je je wel nog terecht in onze praktijk. Je kan vragen aan je vorige huisarts om het dossier elektronisch door te sturen. Voor een eerste afspraak kan je dan telefonisch contact opnemen met het secretariaat.

Indien uw vaste huisarts vakantie heeft of niet beschikbaar is en u zorg nodig heeft, vragen wij om eerst beroep te doen op de vervanger van uw huisarts.

Indien je een nieuwe huisarts nodig hebt en in Groot Lochrist woont, kan u terecht bij collega's in de buurt.


* Een patiëntenstop invoeren: "Door een huisartsentekort  kan de huisarts geprangd zitten tussen het aantal hulpvragen van patiënten en de vrijwaring van zijn eigen gezondheid” Artikel 10 van de Code voor Medische Deontologie stelt vast dat de huisarts de deontologische plicht heeft te streven naar evenwicht tussen zijn beroepsactiviteiten en zijn privéleven. “Een overbevraagde en overbelaste huisarts riskeert gezondheidsproblemen en komt terecht in een situatie die niet bevorderlijk is voor de kwaliteit van de zorg. Wanneer de werkdruk groter wordt dan de draagkracht bestaat het gevaar van overbelasting." https://www.domusmedica.be/actueel/kan-een-huisarts-een-patientenstop-invoeren