Geldig vanaf 1 januari 2022

Consultatie                 € 27,50

Consultatie na 18h     € 31,60

Huisbezoek voor 18h € 41


Ook voor technische prestaties (hechtingen, cryotherapie, uitstrijkjes ...) worden de officiële tarieven toegepast.
Het supplement van de avondconsultatie wordt volledig terugbetaald door uw mutualiteit indien u een Globaal Medisch Dossier heeft in onze praktijk. 
Alle artsen zijn geconventioneerd en volgen de officiële tarieven van het RIZIV/mutualiteiten.