In principe kan je voor elk gezondheidsprobleem van baby's, kinderen, jongeren, volwassenen of bejaarden bij je huisarts terecht.

- behandeling van acute ziektes en behandeling en opvolging van chronische ziektes (suikerziekte, hoge bloeddruk, schildklierproblemen ...)

- pre-operatieve onderzoek*:electrocardiogram, bloedonderzoek

- wondzorg en wondhechtingen,  behandeling wratjes met stikstof**, behandeling van waterwratten, verwijderen kleine huidvlekjes* …

- gipsen

- gynaecologische onderzoek, ook uitstrijkjes*

- SOA-screening

- advies anticonceptie

- advies en eerste onderzoek bij zwangerschapswens

- begeleiding zwangerschap (samen met gynaecoloog)

- zuigelingenonderzoek 

- vaccinaties bij baby's , kinderen en volwassenen

- reisadvies (reisvaccinaties, reisapotheek, malariapreventie...)

- algemeen preventief onderzoek, aangepast aan geslacht en leeftijd

- rookstop, evt in samenwerking met tabacoloog

- onderzoek levensverzekering*, schuldsaldoverzekering*

- bespreken van uw wil omtrent levenseinde: wilsverklaring euthanasie, negatieve wilsverklaring

- begeleiding laatste levensfase

- ...


* graag een dubbele afspraak maken

** op woensdag vanaf 14h30, donderdag, vrijdag tot 12h30