Mail

eb.naalneluemrevpah@ofni

De mails worden verwerkt door het secretariaat tijdens hun openingsuren, en zo nodig doorgestuurd naar één van de artsen, die dit de komende dagen verwerkt. Indien uw vraag voor een specifieke arts bestemd is, kan u dit steeds vermelden. 

Dit dient enkel voor korte praktische vragen of opmerkingen.

Gelieve geen mails te sturen voor dringende vragen,  het vragen van afspraken of voorschriften. Voor medicatievoorschriften dient u langs te komen op consultatie. Wij voorzien voldoende voorschriften tot aan de volgende opvolgconsultatie. (bij bloeddrukcontrole driemaandelijks of zesmaandelijks, pilvoorschrift jaarlijks…) In uitzonderlijke omstandigheden, toch telefonisch een voorschrift aanvragen? Neem dan contact op met uw vaste arts tijdens het belmoment