GRIEPVACCINATIES 2022


ingepland per arts: 7 per halfuur >> te rustig, mag gerust meer bijv. 7 + 2x koppel per halfuur indien 2 consultatieruimtes ter beschikking zijn. 


Je kan je een griepvaccin rechtstreeks aankopen bij de apotheek. Er is geen voorschrift van de huisarts meer nodig. De apotheker rekent automatisch het terugbetalingstarief, indien u hiervoor in aanmerking komt. Gelieve uw vaccin in de frigo te bewaren tot je het meebrengt naar de consultatie.

De ideale periode van toediening is november tot midden december.

Uw griepvaccin kan toegediend worden tijdens de gewone consultaties, indien u bijv. ook voorschriften nodig heeft of een medisch probleem wenst te bespreken. Breng gerust uw griepvaccin mee naar de consultatie, dit is efficiënter voor iedereen.

Indien u enkel griepvaccinatie nodig heeft, dan kan u hiervoor terecht op de specifieke griepvaccinatieconsultaties*.
Verloop? U brengt het vaccin mee. Een arts dient het vaccin toe. Er is geen tijd voorzien voor andere medische problemen, ook niet voor voorschriften.
Wanneer? voormiddagen op zaterdag 19/11/22 en zaterdag 26/11/22. 
Hoe afspraak maken? Stuur een mail naar eb.naalneluemrevpah@ofni . Indien gewenst, kan u een voorkeursdatum & uur doorgeven. U ontvangt een mail van het secretariaat met vermelding welk uur u verwacht wordt op de griepvaccinatieconsultaties.

*Enkel voor patiënten met een globaal medisch dossier in onze huisartsenpraktijk


Is een griepvaccin aangewezen voor mij? Alle informatie vind je hier


Interval met covidvaccin? Volgens het advies van de Hoge Gezondheidsraad en op basis van de huidige wetenschappelijke kennis wordt gespecifieerd dat er geen minimuminterval in acht moet worden genomen tussen vaccinatie tegen Covid-19 of een herhaalvaccin van Covid-19 en het griepvaccin. Wetenschappelijk kunnen ze dus op hetzelfde moment bij dezelfde persoon worden toegediend. Betere registratie van bijwerkingen kan een reden zijn om wel 2 weken interval te laten tussen de 2 vaccins maar is dus niet strikt noodzakelijk.