Voorschriften

Voor medicatievoorschriften dient u langs te komen op consultatie. Wij voorzien voldoende voorschriften tot aan de volgende opvolgconsultatie (bij bloeddrukcontrole driemaandelijks of zesmaandelijks, pilvoorschrift jaarlijks…)

U kan geen voorschriften vragen via het secretariaat. In uitzonderlijke omstandigheden, toch telefonisch een voorschrift aanvragen? Neem dan contact op met uw vaste arts tijdens het belmoment. Ook bij aanvragen van voorschriften via het onthaal, zal u doorverwezen worden naar de belmomenten.